Videos

Our work in video

BARBARA WIERNIK & NICOLA ANDRIOLI - Bèo dạt mây trôi - European music festival 2016 Vietnam Nov 29

Barbara Wiernik: Vocals, Effects, Lyrics/ Hát, Kỹ xảo, Sáng tác lời Nicola Andrioli: Vocals, Effects, Lyrics/ Piano, Nhạc điện tử, Sáng tác nhạc Nguyễn Quang Hưng: đàn bầu – Khách mời đặc biệt

Retour

Share this page...

Next events

 11/09
2018

Barbara Wiernik & Nicola Andrioli « Complicity »
Barbara Wiernik & Orion Lion, Piano (Chili - USA)

  • Santiago - Chili
  • 20:00

 11/10
2018

Barbara Wiernik & Nicola Andrioli « Complicity »
Barbara Wiernik & Orion Lion, Piano (Chili - USA)

  • Valparaiso - Chili
  • 20:00

 11/28
2018

Alain PIERRE Guitar Solo
Alain PIERRE Guitar Solo CD Release Tour

  • Le Cercle des Voyageurs - 18, rue des Grands Carmes, 1000 Brussels (B)
  • 20:00
  • More infos

 12/01
2018

Alain PIERRE Guitar Solo
Alain PIERRE Guitar Solo CD Release Tour

  • L'An Vert, rue Mathieu Pollain, 4; 4020 Liège (B)
  • 20:00
  • More infos

Next events of our artists. All events...